Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1196/15 - zarządzenie, uzasadnienie Sąd Rejonowy w Jarosławiu z 2016-03-30

I ACz 969/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 21 czerwca 2017

Data publikacji: 22 stycznia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

spółdzielcza kasa, upadłość likwidacyjna, prawo upadłościowe i naprawcze, syndyk masy upadłości
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • upadłościowe prawo
 • Ważne frazy
  • spółdzielcza kasa, strona w znaczeniu, upadłość likwidacyjna, nakaz zapłaty, znaczenie materialne, znaczenie procesowe, ogłoszenie upadłości, prawo upadłościowe i naprawcze, zdolność bycia, data początkowa odsetek, powodowa spółdzielcza kasa, strona powodowa spółdzielcza, strona zdolności, syndyk masy upadłości, oczywista niedokładność, brak legitymacji formalnej, oczywista omyłka, sprostowanie oznaczenia, podmiot stosunków prawnych, oznaczenie strony powodowej
Zobacz»

I C 1738/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 30 sierpnia 2013

Data publikacji: 5 października 2013

Poziom podobieństwa: 45%

Powiązana tematyka

upadłościowe prawo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • masa upadłości, pożyczka, ustalenie bezskuteczności umowy, umowa pożyczki, spółka, wyrok zaoczny, syndyk, uchwała zgromadzenia wspólników, ważna podstawa prawna, wymagane uchwały, żądanie ustalenia bezskuteczności, upadłość likwidacyjna, interes prawny w żądaniu, nieważność czynności prawna, czynność upadła, prawo upadłościowe i naprawcze, sprawozdanie finansowe, upadłość dłużników, nieważna czynność prawna, stanowisko w sprawie
Zobacz»

XXIII Ga 1450/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 30 listopada 2016

Data publikacji: 6 lutego 2017

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

syndyk masy upadłości, należność, prawo upadłościowe i naprawcze, upadłość likwidacyjna, odsetka, pozwany, wezwanie do zapłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • upadłościowe prawo
 • Ważne frazy
  • syndyk masy upadłości, należność, prawo upadłościowe i naprawcze, upadłość likwidacyjna, wierzytelność, dzień wniesienia pozwu, powództwo, odsetka, pozwany, odsetka ustawowa za zwłokę, należność główna, przepis kodeksu cywilnego, miarę wpływów, wezwanie do zapłaty, postępowanie upadłościowe, ustawowa odsetka za czas, roszczenie, zarząd masą, ogłoszenie upadłości, faktura
Zobacz»

X C 4561/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 29 sierpnia 2018

Data publikacji: 28 września 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

syndyk, masa upadłości, regulamin udzielania pożyczek
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • upadłościowe prawo
 • Ważne frazy
  • syndyk, masa upadłości, ogłoszenie upadłości, rachunek bankowy klienta, umowa pożyczki, legitymacja procesowa, nieprowadzące działalności, obejmująca likwidacja majątku, całkowita kwota, regulamin udzielania pożyczek, opłata rejestracyjna, istniejąca i wymagalna wierzytelność, dokonanie przelewu bankowego, spółka komandytowa, udzielenie pożyczki, strona w znaczeniu, pismo syndyka, kwota do zapłaty, wierzytelność w postępowaniu upadłościowym, legitymacja bierna
Zobacz»

X GC 853/14

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 9 września 2015

Data publikacji: 30 listopada 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

upadłość likwidacyjna, syndyk masy upadłości, wydział gospodarczy, odsetka
 • Powiązana tematyka
  • upadłościowe prawo
 • Ważne frazy
  • upadłość likwidacyjna, syndyk masy upadłości, siedziba, wydział gospodarczy, tysiąc, dzień zapłaty, zwrot kosztu procesu, ustawowe odsetki, wrzesień, odsetka, sprawa z powództwa, kwota, czerwiec, rozprawa, wyrok, rzeczpospolita polski, protokolant, skład, rozpoznanie
Zobacz»

XV GC 639/14

wyrok

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 1 sierpnia 2014

Data publikacji: 9 sierpnia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

upadłość likwidacyjna, syndyk masy upadłości, wydział gospodarczy, odsetka, pozwany
 • Powiązana tematyka
  • upadłościowe prawo
 • Ważne frazy
  • upadłość likwidacyjna, syndyk masy upadłości, siedziba, wydział gospodarczy, warszawa, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, dzień zapłaty, zwrot kosztu procesu, tysiąc, ustawowe odsetki, odsetka, kwota, sprawa z powództwa, m, pozwany, rozprawa, grudzień, wyrok, rzeczpospolita polski, protokolant
Zobacz»

I C 1823/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2 listopada 2015

Data publikacji: 1 lutego 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 44%

Powiązana tematyka

upadłościowe prawo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • syndyk masy upadłości, rada wierzycieli, ukończenie postępowania upadłościowego, lokal mieszkalny, funkcja syndyka, sprzedaż, likwidacja majątku upadłego, teoria, mieszkanie, wykonanie ostatecznego planu podziału, umowa, komisarz, uzyskanie zaświadczenia o samodzielności, sprawa upadłościowa i naprawcza, zdolność sądowa, protokół zdawczo-odbiorczy, zaświadczenie o samodzielności lokali, pozwany syndyk masy upadłości, zakończenie postępowań, akt notarialny
Zobacz»

VIII Pa 115/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 17 stycznia 2019

Data publikacji: 20 listopada 2019

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

syndyk masy upadłości, upadłość likwidacyjna, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • upadłościowe prawo
 • Ważne frazy
  • syndyk masy upadłości, upadłość likwidacyjna, spółka w upadłości, wydanie świadectwa pracy, ślusarz, ogłoszenie upadłości, pozwana spółka, interes w zaskarżeniu, czynność z zakresu prawa, pozwany, osoba prawna, wyrok sądu rejonowy, roszczenie o wydanie, zachowanie okresu wypowiedzenia, akt osobowy, prawy element, treść świadectwa pracy, stanowisko operatora, organu upadłego, sprawą niemajątkową
Zobacz»

I ACa 96/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 27 czerwca 2014

Data publikacji: 6 grudnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 44%

Powiązana tematyka

upadłościowe prawo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • prawo upadłościowe i naprawcze, pożyczka, uznanie bezskuteczności, czynność faktyczna, niewymagalny dług, wierzyciel upadłej spółki, częściowa spłata pożyczki, wyrok zaoczny, sporna pożyczka, część pożyczki, czynność upadła, syndyk masy upadłości, przedmiot wyroku, te sprawy, uwzględnienie powództwa, czynność prawna, rata pożyczki, powództwo o uznanie, pozew, udzielona pożyczka
Zobacz»

I C 167/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 31 lipca 2014

Data publikacji: 16 września 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 44%

Powiązana tematyka

upadłościowe prawo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • waga, prawo upadłościowe i naprawcze, nabywca, ruchomość, ważność nabycia, komisarz, własność, zła wiara, syndyk masy upadłości, siedziba, skład masy upadłości, skutek sprzedaży egzekucyjnej, umowa, urządzenie, postępowanie upadłościowe, zawinione nienależyte wykonanie, rok prawa, składnik masy upadłości, roszczenie windykacyjne, skuteczny zbycie
Zobacz»

III Ca 1294/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 26 listopada 2014

Data publikacji: 16 czerwca 2015

Poziom podobieństwa: 44%

Powiązana tematyka

upadłościowe prawo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • prawo zarządu, umowa sprzedaży pojazdu, syndyk masy upadłości, prawo upadłościowe i naprawcze, upadłość dłużnika z możliwością, hajduk, skład masy upadłości, ogłoszenie upadłości dłużnika, mienie wchodzące do masy, sprawa upadłościowa i naprawcza, cena sprzedaży, nabywca, wydanie pojazdów, zwrot pojazdu, zbycie pojazdu, prowadzenie cudzej sprawy, postanowienie o ogłoszenie upadłości, obejmująca likwidacja majątku dłużnika, zwrot ceny, buczek
Zobacz»

VII Pz 111/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 19 września 2016

Data publikacji: 18 lutego 2019

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

prawo upadłościowe, upadłość likwidacyjna, syndyk masy upadłości
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • upadłościowe prawo
 • Ważne frazy
  • prawo upadłościowe, upadłość likwidacyjna, syndyk masy upadłości, dzień ogłoszenia upadłości, udział syndyka masy upadłości, podjęcie postępowań, ustawa prawa, nowa huta w krakowie, wierzytelność główna, postępowanie z udziałem syndyka, wierzytelność uboczna, zażalenie syndyka masy upadłości, lista wierzytelności, upadłość pozwanej spółki, zaspokojenie w trybie, upadłość likwidacyjna strony, komisarz, postępowanie upadłościowe wierzytelności, zgłoszenie do masy upadłości, określona ustawa
Zobacz»

I ACz 1038/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 5 czerwca 2013

Data publikacji: 11 lipca 2013

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

upadłość likwidacyjna, syndyk masy upadłości
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • upadłościowe prawo
 • Ważne frazy
  • upadłość likwidacyjna, syndyk masy upadłości, zażalenie strony powodowej, zażalenie syndyka masy upadłości, upadłość pozwanej spółki, interwencja główna, powództwo interwencyjne, upadłość likwidacyjna strony, oświadczenie o wstąpieniu, podjęcie z urzędu, wstąpienie do sprawy, skład masy upadłości, likwidacja majątku upadłego, ogłoszenie upadłości, zawieszenie postępowania, obejmująca likwidacja majątku, zupełnie nowy proces, uchylenie zaskarżonego postanowienia, osoby nieuprawnione, spółka odpowiedzi na pozew
Zobacz»

VII Pa 35/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 11 maja 2017

Data publikacji: 7 czerwca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 43%

Wspólna treść

upadłość likwidacyjna, syndyk masy upadłości, prawo upadłościowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • upadłościowe prawo
 • Ważne frazy
  • upadłość likwidacyjna, syndyk masy upadłości, pracownika upadłego, prawo upadłościowe, zastępstwem pośrednim, ustalenie istnienia stosunku pracy, pracodawca powoda, upadła spółka, prokuratura okręgowa w świdnicy, oznaczenie strony, syndyk masy upadłościowej, staje, strona w znaczeniu, interwenient uboczny, podmiot, pracodawca pracownika, legitymacja procesowa, znaczenie materialne, dzień ogłoszenia upadłości, komisarz
Zobacz»

I ACz 48/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 11 stycznia 2013

Data publikacji: 3 kwietnia 2013

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

upadłościowe prawo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • prawo upadłościowe i naprawcze, syndyk masy upadłości, upadła spółka, odmowa wstąpienia, zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu, nakazowy nakaz zapłaty, upadłość likwidacyjna, wierzytelność w postępowaniu upadłościowym, legitymacja procesowa, przedmiotowe postępowanie, bankowy fundusz gwarancyjny, przepis postępowania sądowego, charakter spornej wierzytelności, orzeczenie o zawieszeniu, złożenie przez syndyka, dokonywanie szczegółowej analizy, ustawa o krajowym rejestrze, kwestia związana z zawieszeniem, błędne pominięcie przez sąd, skutek od momentu
Zobacz»

II Ca 454/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 21 października 2016

Data publikacji: 18 października 2017

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

upadłościowe prawo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • prawo upadłościowe i naprawcze, umowa inwestycyjna, pozwany, masa upadłości, syndyk, kapitał, zwrot kapitału, czynności prawne, przepis kodeksu cywilnego, przedawnienie, ogłoszenie upadłości, zysk, wysokość odsetek maksymalnych, bezskuteczność, wierzyciel, upadła spółka, charakter świadczenia nienależnego, dłużnik, wpłacony kapitał, nadpłacona odsetka
Zobacz»

I ACa 6/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 27 czerwca 2018

Data publikacji: 12 października 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 43%

Wspólna treść

syndyk masy upadłości, upadłość likwidacyjna, pozwany, prawo upadłościowe i naprawcze
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • upadłościowe prawo
 • Ważne frazy
  • syndyk masy upadłości, upadłość likwidacyjna, zarządca tymczasowy, ugoda, pozwany, komisarz, funkcja syndyka masy upadłości, odwołanie syndyka, syndyk masy upadłości spółki, prawo upadłościowe i naprawcze, umowa o obsługę prawną, ustawa prawa, postanowienie o odwołaniu, kancelaria radcy prawnego, przelew kwot, upadłość powodowej spółki, prywatne konto, adwokat, pełnomocnik, postępowanie upadłościowe
Zobacz»

X GC 1249/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 26 września 2017

Data publikacji: 30 października 2017

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

upadłościowe prawo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • syndyk masy upadłości, wydanie pojazdów, prawo upadłościowe i naprawcze, przechowanie pojazdu, ogłoszenie upadłości, upadła spółka, parking, komornik sądowy, samochód, koszt przechowania, odpowiedzialność syndyka, przechowywanie pojazdu, dozór, majątek, ruchomość, zajęty pojazd, ustawa prawa, nienależyte wykonywanie obowiązków, odbiór pojazdu, pojazd do czasu
Zobacz»

I C 274/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 13 czerwca 2013

Data publikacji: 15 listopada 2013

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 43%

Wspólna treść

prawo upadłościowe i naprawcze, upadłość likwidacyjna, sprawa upadłościowa i naprawcza, syndyk masy upadłości, wydział gospodarczy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • upadłościowe prawo
 • Ważne frazy
  • kadłub, prawo upadłościowe i naprawcze, wyłączenie z masy upadłości, upadłość likwidacyjna, komisarz, zwolnienie od egzekucji, sprawa upadłościowa i naprawcza, syndyk masy upadłości, wyłączenie mienia, przepis kodeksu postępowania cywilnego, spis inwentarza, przepis prawa upadłościowego, komornik sądowy, wniosek o wyłączenie, zajęcie ruchomości, powództwo o wyłączenie, ochrona, zwolnienie zajętego przedmiotu, wydział gospodarczy, ustawa prawa
Zobacz»

VI GC 354/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 22 stycznia 2015

Data publikacji: 11 lutego 2015

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

upadłościowe prawo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • syndyk masy upadłości, plan podziału, termin zapłaty, dłuższy termin, faktura, zakres należności, należność, pozwany syndyk masy upadłości, strona w umowie, forma płatności, odbiorca, pozwany, termin płatności, zleceniodawca, pełnomocnik powodów, wykonana praca, pozew, należność główna, twierdzenie syndyka, zapłata kwoty wynagrodzenia
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ewelina Galicka
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Jarosławiu
Osoba, która wytworzyła informację:  SSR Agnieszka Gaca - Turzyńska
Data wytworzenia informacji: