Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
38

II K 568/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Jarosławiu

Data orzeczenia: 2017-07-28

Data publikacji: 2020-05-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 568/17 RKS (...) WYROK NAKAZOWY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 lipca 2017 roku Sąd Rejonowy w Jarosławiu w Wydziale II Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Andrzej Wachowski bez udziału stron po rozpoznaniu w postępowaniu nakazowym z oskarżenia publicznego sprawy G. S. s. A. i M. ur. (...) K. oskarżonego o to, że: w dniu 5.10.2016 r. przywiózł z Ukrainy do Polski przez przejście graniczne w K. woj. (...) bez dopełnienia obowiązku celnego polegającego na przedstawien
Czytaj więcej»

I C 1053/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Jarosławiu

Data orzeczenia: 2016-02-24

Data publikacji: 2016-07-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1053/15 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 lutego 2016 roku Sąd Rejonowy w Jarosławiu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Agnieszka Gaca-Turzyńska Protokolant: st. sekr. sądowy Joanna Mamrak po rozpoznaniu w dniu 24 lutego 2016 roku w Jarosławiu na rozprawie sprawy z powództwa (...) Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego z siedzibą w G. przeciwko: Z. K. o zapłatę kwoty 2 011,28 złotyc
Czytaj więcej»

I C 1196/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Jarosławiu

Data orzeczenia: 2016-03-09

Data publikacji: 2016-11-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1196/15 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 marca 2016 roku Sąd Rejonowy w Jarosławiu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Agnieszka Gaca-Turzyńska Protokolant: st. sekr. sądowy Joanna Mamrak po rozpoznaniu w dniu 9 marca 2016 roku w Jarosławiu na rozprawie sprawy z powództwa: Syndyka Masy Upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej w W. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w W. przeciwko: Ł. K. o zapłatę kwoty 4 835
Czytaj więcej»

I C 1196/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Jarosławiu

Data orzeczenia: 2016-03-30

Data publikacji: 2016-11-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1196/15 upr. UZASADNIENIE wyroku Sądu Rejonowego w Jarosławiu z dnia 9 marca 2016 roku Powód Syndyk masy upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej w W. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w W. w pozwie z dnia 25 września 2015 r. wniósł o zasądzenia od pozwanego Ł. K. kwoty 4.835,93 zł wraz z odsetkami umownymi w wysokości czterokrotności stopy lombardowej NBP od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty, zasądzenie kosztów sądowych w kwocie 61 złotych, kosztów zastępst
Czytaj więcej»

I C 1241/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Jarosławiu

Data orzeczenia: 2016-02-24

Data publikacji: 2016-07-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1241/15 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 lutego 2016 roku Sąd Rejonowy w Jarosławiu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Agnieszka Gaca-Turzyńska Protokolant: st. sekr. sądowy Joanna Mamrak po rozpoznaniu w dniu 24 lutego 2016 roku w Jarosławiu na rozprawie sprawy z powództwa (...) Wierzytelności Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w W. przeciwko B. G. o zapłatę kwoty 10 000,00 złotych
Czytaj więcej»

I C 1336/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Jarosławiu

Data orzeczenia: 2016-03-09

Data publikacji: 2016-09-28

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 1336/15 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 marca 2016 roku Sąd Rejonowy w Jarosławiu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Agnieszka Gaca-Turzyńska Protokolant: st. sekr. sądowy Joanna Mamrak po rozpoznaniu w dniu 9 marca 2016 roku w Jarosławiu na rozprawie sprawy z powództwa Prokura Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego we W. przeciwko: B. B. o zapłatę kwoty 3 431,44 złotych I oddala powództwo, II obci
Czytaj więcej»

I C 1345/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Jarosławiu

Data orzeczenia: 2016-02-03

Data publikacji: 2016-07-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1345/15 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 lutego 2016 roku Sąd Rejonowy w Jarosławiu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Agnieszka Gaca-Turzyńska Protokolant: st. sekr. sądowy Joanna Mamrak po rozpoznaniu w dniu 3 lutego 2016 roku w Jarosławiu na rozprawie sprawy z powództwa: Prokury Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego we W. przeciwko: Z. K. o zapłatę kwoty 11 479,34 złotych I oddala powództwo,
Czytaj więcej»

I C 19/16

zarządzenie

Sąd Rejonowy w Jarosławiu

Data orzeczenia: 2016-03-04

Data publikacji: 2016-07-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 19/16 UZASADNIENIE wyroku Sądu Rejonowego w Jarosławiu z dnia 12 lutego 2016 roku Powód (...) Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą w G. wniósł o zasądzenia od pozwanego A. O. kwoty 1.911,67 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz kosztów procesu w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. W uzasadnieniu swego żądania powód wskazał, iż dochodzona pozwem wierzytelność powstała w wyn
Czytaj więcej»

I C 67/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Jarosławiu

Data orzeczenia: 2016-03-14

Data publikacji: 2016-07-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 67/16 upr. UZASADNIENIE wyroku Sądu Rejonowego w Jarosławiu z dnia 26 lutego 2016 roku Powód Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą we W. domagał się zasądzenia od pozwanego T. O. kwoty 3.076,18 złotych wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 600,00 złotych, opłaty sądowej od pozwu w kwocie 100,00 złotych oraz opłaty skarbowej od pełnomocnict
Czytaj więcej»

I C 107/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Jarosławiu

Data orzeczenia: 2016-02-26

Data publikacji: 2016-07-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 107/16 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 lutego 2016 roku Sąd Rejonowy w Jarosławiu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Agnieszka Gaca-Turzyńska Protokolant: st. sekr. sądowy Joanna Mamrak po rozpoznaniu w dniu 26 lutego 2016 roku w Jarosławiu na rozprawie sprawy z powództwa Prokura Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą we W. przeciwko: A. K. o zapłatę kwoty 3442,77 złotych I oddala powód
Czytaj więcej»